Скъпи братя и сестри, 

Предстои ни една година изпълнена с нови предизвикателства и много надежда. Да, Надежда. Защото „Надеждата крепи човека”. Надеждата, като една от трите основни богословски добродетели, която заедно с другите две –вярата и любовта, осмисля живота ни като християни и ни помага да си отговорим на въпроса, който често си задаваме, като: Каква е нашата надежда? Какво очакваме от бъдещето? Кой път искаме да изберем?

Основният въпрос е да узнаем какво ние ценим най-много: Една негарантирана сигурност и временно щастие или истинско  и непреходно щастие, което искаме да градим всеки ден в единство с Господ, здраво сраснали с Неговото Мистично Тяло, от което можем да получим необходимите благодати, за да преодоляваме всяко изпитание, което Божието провидение ни предлага.

Трудности ще има, но те не трябва да ни плашат, защото Исус е винаги с ония, които са близо до Него и своевременно ги насърчава. Така както, насърчаваше Своите първи ученици, след един несполучлив риболов, да хвърлят мрежите в дълбокото.

Той казва на Петър: „Отплувайте на дълбокото…” – Петър се довери на Исус и ловът се оказа едно чудо.

По-късно Исус ще каже: „Жетвата е голяма, жетварите са малко! Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си” (Мт 9,37)

 

Скъпи верни,

Тези цитати бяха използвани от Папа Йоан Павел ІІ  и Папа Бенедикт ХVІ в Посланията им за Световния Ден  на молитва за звания през 2005 и 2006година.

Виждайки, извънредно голямата нужда от Свещеници, монаси и монахини, не само в България, но и в цялата Католическа Църква, насърчен от думите на Исус и по-горе цитираните послания реших, за нашата Епархия, тази година да бъде посветена на  Молитва за звания.

Вярата в силата на молитвата ме насърчава да призова всички на обща молба към Господ

„да изпрати работници на Неговата Жетва”

В Мистичното Тяло на Христос съществува голямо разнообразие от служби и каризми.

Затова да се молим за верните призовани за Свещенство и за посветен живот и за тези, които Бог вече е призовал и които вървят след Агнеца, където и да отиде.

Скъпи младежи и девойки,

Вие имате да вземате важни решения за вашето бъдеще. Към вас се обръщам специално да отговорите на поканата на Христос: „Да отплувате по-надълбоко!”

Вие имате нужда от Христос, но знайте, че и Христос търси вас. Имайте доверие в Него и оставете да говори в сърцето ви, а думите на Мария да отекват в ушите ви: „Каквото ви каже, сторете” (Йн 2,5).

Подкрепени от майчинското застъпничество на Дева Мария да издигнем пламенна молитва към Небесния Отец да даде пламенни и свети Свещеници – Най-големият дар, който можем и трябва да си пожелаем.

Като ви благославям в господа

ви пожелавам да бъде благодатна и успешна Новата 2007 година.

 

+Петко Христов

Никополски Епископ