„Но ето Христос възкръсна от мъртвите

и стана начало на Възкресението за умрелите”  (1Кор 15,20)

  

                   Скъпи братя и сестри, 

Вярата ни във Възкресението на нашия Господ Исус Христос придава смисъл на живота на всеки вярващ. Защото неговото Възкресение е залог за нашето възкресение и изпълва живота ни с надежда.

Отец възкреси Своя Син, за да ни възвести Благата вест за Прославянето на Човешкия Син, за окончателната победа на живота, поканвайки ни да живеем тази тайна обединени от вярата във Възкръсналия Христос за едно духовно възкресение.

Това означава да преминем от състояние на духовна смърт към духовен живот, т.е. да преминем от пребиваването в грях и суета в благодат и духовна радост, които са живота на душата. Защото, когато сме в смъртен грях-мъртви сме за благодатта и само когато  приемем банята на Покаянието –едва тогава сме възкръснали за Божията благодат.

Какви са знаците на истинското духовно Възкресение?

Нека си припомним знаците на Христовото Възкресение.

Възкръсналият Христос показа ръцете и нозете Си на Апостолите и каза: „Вижте ръцете и нозете Ми” , а на Свети Тома, който не искаше да повярва казва: „Сложи тук пръста си и не бъде невярващ, а вярващ”

 

И сега за нас:

 

След като сме се изповядали и сме получили опрощение нека да покажем белезите на това духовно Възкресение, да покажем нашите (ръце и крака).

Вършим ли още лоши неща? Търсим ли още земното за сметка на небесното.?

Престанахме ли да говорим неприятни неща  и да ги вършим?

Как се отнасяме към нашите християнски задължения ?

Исусовото сърце бе прободено с копие; раната на гърдите Му бе докосната от пръста на Свети Тома. Нека да погледнем нашето сърце и да го покажем: пълно ли е то още с гордост, с омраза или със завист с нечисти желания, които имаме намерение да осъществим, стига да ни се предостави случай ?

Тогава ще видим дали сме възкръснали и дали нашето възкресение е истинско?

Да си припомним и притчата за Блудния Син, когато пропилява своята част от бащиния си имот и се завръща при баща си завинаги безвъзвратно. И какво казва, тогава този баща, който е образ на Небесния Отец: „Този мой син беше мъртъв и възкръсна.”

За истинското духовно възкресение безспорно е необходима благодатната Божия помощ.

А ние потърсихме ли я, положихме ли усилия да събудим в себе си разкаяние?

Размишлявахме ли по-задълбочено за страданието и незаслужената и позорна смърт на Исус върху Кръста? И защо Го направи?

Няма начин да не си отговорим …

Направи го от любов към нас и за да ни вдъхне още по-силна вяра и надежда за вечния живот,  който ни очаква в блаженство, ако ние тук на земята възкръснем истински духовно.

От нас зависи дали ще прегърнем лошите нрави на неверието или животворящата благодат на вярата.

 

Скъпи братя и сестри,

В Тайната на Кръста се разкрива напълно неограничената мощ на милосърдието на Небесния Отец, Който, за да покаже любовта Си към Своето творение, прие да заплати с кръвта на Своя Единороден Син.

Няма по-голяма любов от тази, която накара Божият Син да се смили над нас до степен такава, че да понесе като Свои последиците от нашите собствени грехове.

Исус ни дава безвъзмездно Своята любов, но заедно с това ни дава да осъзнаем, че не е достатъчно само да я приемем, а да отговорим на тази любов, като се задължим да я предаваме и на другите.

Затова да си повтаряме постоянно: „Христос ме привлича към Себе Си, за да се обедини с мене, за да се науча да обичам и аз другите със същата любов.”

От Кръста Исус ни повери на Дева Мария, и тя стана наша Майка, затова като добри нейни деца да я призоваваме често с думите:

„Марио, Майко на съвършената Любов, води ни по пътя на истинското обръщане в Любовта на Христос.”

Исус възкръсна от мъртвите „Да се възрадваме и развеселим в Него”

 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

 

+ Петко Христов

Никополски Епископ