„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който ни благослови чрез Христос  с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да бъде създаден светът, за да бъдем свети и непорочни пред Него чрез Своята любов- Той ни предопредели да бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля.” (Еф. 1,3-6)

 

Скъпи братя и Сестри,

Както вече знаете, Светият Отец Папа Бенедикт ХVІ на 29 юни 2008г. обяви Юбилейна година посветена на Свети Павел Апостол.

От което логично следва, че и животът в Католическата Църква да е ориентиран в тази насока. Това ни предоставя възможност да организираме различни инициативи на епархийно и на енорийско ниво.

Вниманието ни ще бъде насочено към живота и дейността на този велик Апостол на езичниците, благодарение на когото и ние сме познали Христовото благовестие и получили дара на вярата.

Предстои ни поредната година, която всички заедно можем да направим по-интересна, приятна и успешна.

С пълно упование в Божията благодат, призовавайки застъпничеството на Апостол Павел и на Пресветата Дева Мария аз ви пожелавам здраве, радост и сила през цялата 2009 година.

 + Петко Христов

Никополски Епископ