Ангелът  им  каза:

„Не бойте се, ето благовестя ви голяма

Радост, предназначена за всички хора.

Защото днес в града на Давид ви се роди

Спасител, който е Христос Господ”

(Лк. 2, 11-12)

 

              Скъпи братя и сестри,

В годината посветена на  Свещенството, посрещаме с подобаваща тържественост рождението на Първосвещеника и отслужваме Тайната на нашето спасение, чудното рождение на нашия Спасител.  Едно събитие станало начало на една нова ера за човешкия род.

Това, което Бог беше обещал, а пророк Исая беше известил се изпълни. Той беше Бог, но стана и човек. Той прие нашата човечност без да изгуби своята божественост. Той се смири, за да се издигне над всичко. Той се роди човек, но не престана да бъде Бог. Роди се малък, за да извърши дела на великан, слаб и беден, за да ни направи богати и силни. Роди се на тъмно и студено, за да ни даде светлина и топлина.

С раждането на това най-малко дете щеше да се осъществи цялата тайна на нашето изкупление.

Защото как щяхме да бъдем ние освободени, ако Господ не беше се снижил да дойде като роб при нас робите на греха, Той Царя на Небето, пренебрегвайки своя произход.

Наистина ни се роди Господ Изкупител и ние сме спасени от всяко наше робство. Именно Рождението на Изкупителя ни изкупи от всеки наш плен.

Рождението на Лечителя ни изцери от всяка болест.

Рождението на милосърдието ни опрости всеки наш грях.

Скъпи братя и сестри,

да възпеем с Ангелите в небето Рождението на Исус Христос и да възкликнем с цялата си радост. Да пеем на Господа една нова песен, да прославим нашето спасение, да разкажем на всички народи за Неговата слава, на всички родове за Неговите чудеса (Пс. 95), защото днес „Божията милост се прояви за спасението на всички хора”. (Тит 2,11)

Нека се възрадваме и цялата земя да се зарадва, защото вече е покълнало семето за вечен живот. Нека тази радост да победи всички скърби  и мирът, който тя ни дава да се разпрастрани по целия свят. Нека песента на Ангелите в тази свята нощ да се лее безспир от  нашите устни:

„Слава на Бога, във висините, и на земята мир, между човеците благоволение” (Лк 2, 14)

Той дойде сред нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни пречисти, за да бъдем Негов народ, един народ  избран, ревностен към добри дела” (Тит. 2,14)

„Един народ ревностен към добри дела”, както каза Папа Бенедикт ХVІ преди година –„Истинският смисъл на Рождество е да усетим радостта от споделянето с другите на Благата вест, че Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, та да бъде спасен чрез Него света.” Папата каза още : „Да бъдем докоснати от присъствието на Бог, който става близък до нас на Рождество, е един безценен дар, един дар способен да ни накара да живеем в универсалната прегръдка на приятели на Бог, в тази приятелска обвързаност с Христос, който свърза небето и земята, тя е която ни кара да се стремим към човешката свобода и ако е изживяна в истина, процъфтява в една безвъзмездна любов изпълнена със загриженост за благото на всички хора”.

А ние изпълнени с радост и благодарност към Небесния Отец нека кажем:   

„Отче, нека истината, която спаси света и която стана плът в Твоя Син Исус, да освети нашите сърца и ни изпълни с любовта на Свети Дух, да ни вдъхнови  да дадем и ние това, което сме получили безвъзмездно. Най-хубавият подарък, ИСУС, СЛОВОТО БОЖИЕ който се задължаваме да разпространяваме по света!”

Скъпи братя и сестри,

Нека радостта на този празник

изпълни всяка душа,

сгрее всяко сърце, озари всяко лице

и Детенцето Исус да ви благослови

и изпълни с радост и добрини.

 

Русе, 2009 г.                                                              

+Петко Христов

Никополски Епископ