Актуалности

ПОСЛАНИЕ ЗА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

До Свещениците, богопосветените и верните

от Католически Никополски Диоцез

Уважаеми Събратя в Свещенството и богопосветени, скъпи братя и сестри,

Намираме се в началото на едно силно и благоприятно време, което Бог за пореден път ни дарява чрез Своята Църква: времето на Великия Пост, което ни води към честването на Христовите Страдания и Пасхата на Господа, победата Му над злото и смъртта. Този път на Великия Пост започна на Пепеляна Сряда, с покаятелния акт на посипването на главите на вярващите с пепел като израз на осъзнаването на греховете ни и на обръщането на нашите сърца към Бога, на желанието ни за дълбоко вътрешно обновление. Неслучайно Светият Отец Папа Франциск избра тази година за тема на своето Великопостно послание думите на Исус към Апостолите: „Ето, възлизаме за Йерусалим ...“ (Мат. 20,18). Папа Франциск ни посочва конкретна цел: да отидем в светия град Йерусалим с Господа, да живеем заедно с Него в покорство на любовта на Бога Отец, очаквайки Възкресението. Великият Пост е време, поредна възможност за нас да обновим нашата вяра, надежда и любов.

В това време трябва преди всичко да гледаме към Оногова, Който „смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна“ (Фил. 2, 8). Великият Пост е благоприятно време да се завърнем при Бога, за да можем в пасхалната нощ да обновим нашите кръщелни обещания.

Великият Пост е същевременно време на духовна борба: за да преживеем пасхалната тайна на Господа, трябва да победим с помощта на Исус егоизма на нашето „аз“, да Му позволим да ни преобрази със Своята любов. Затова Църквата ни предлага пътя на пост, милосърдни дела и молитва. Те са средства, които получаваме от Господ Исус, за да преживеем добре това благодатно време (виж Мат. 6, 1-18).

В своето Великопостно послание Папа Франциск ни прризовава да използваме тези средства, за да извървим успешно този път, който ще ни доведе до обновлението на вярата, надеждата и любовта ни: великите Божии дарове, които изграждат нашия живот и конкретните ни избори. Постът, молитвата и милостинята са условия и израз на нашето обръщане. „Пътят на бедността и лишението (постът), погледът и милосърдните жестове към наранения човек (милосърдието) и диалогът с Отца (молитвата) ни позволяват да станем въплъщение на една искрена вяра, на една жива надежда и на една действена любов“ (Папа Франциск, Великопостно послание за 2021 г.).

Затова всички ние, християните, сме призвани да направим от Великия Пост време на живот във вярата, надеждата и любовта, като християнската общност и всеки вярващ се грижат за онези, които страдат, които са изоставени или са в притеснение, особено в условията на пандемията от Covid -19. И нека тези каритативни измерения на Постното време се превърнат в постоянен начин на живот на Църквата и на всекиго от нас!

В нашето великопостно пътуване ще срещнем и един велик пример на послушанието: Свети Йосиф, годеник на Пресветата Дева и Осиновител на нашия Господ Исус Христос. Той е за нас пример за това, как да приемаме Божията воля за живота ни: с доверие, покорно и креативно. На него Папа Франциск посвети, както и на семейството, годината, която заедно преживяваме като Църква, като християнска общност.

Възлюбени братя и сестри, Великият Пост е време, от което се нуждаем. Да преживеем това време с вяра и радостно упование, приемайки с благодарност казаното ни от Господа: „Не бой се, защото Аз те изкупих, нарекох те по име и ти си Мой!“ (Ис. 43, 1).

Пожелавам на всички вас  свято и благодатно Великопостно пътуване!

     Монс. Страхил Каваленов

              Избран Епископ

    Апостолически Администратор

на Католическия Никополски Диоцез